Liệu ly nước có nhiễm một ít máu có thể làm lây nhiễm viêm gan B được không?

Nếu một lý do nào đó mà trong ly nước có một ít máu sót lại , ví dụ: chảy máu chân răng,… Lúc ngày khác uống chung ly nước này có thể bị lây nhiễm viêm gan B hay không?
Cảm ơn mọi người.

Xin chào Liam,
Tôi nghĩ rằng để một người bị nhiễm viêm gan B, nó cần phải tiếp xúc với máu với máu. Ví dụ, nếu người uống ly có máu trong đó có một vết cắt trong miệng. Nó cũng phụ thuộc vào lượng máu trong ly nước. Nhưng nếu bạn lo lắng, sẽ an toàn hơn cho họ khi đi xét nghiệm viêm gan B.

Hi Liam,

Yes, as suggested by Mylisa and John Tavis in the other thread (Whether can be spread virus Hepatitis B through water contaminated a little blood?), the risk of transmission is very low in this case and is not a significant concern.

Thomas