About the Diễn đàn phụ Việt Nam category

Nếu bạn vừa đăng ký, hãy bắt đầu từ đây để giới thiệu bản thân, làm quen với diễn đàn và những người đang ở đây.

  • Sử dụng diễn đàn phụ này như một cách để hiểu cộng đồng của chúng tôi nói về điều gì:
  • Chúng tôi sẽ đăng thông tin chung về việc bắt đầu, các quy tắc chung về diễn đàn và những điều khác mà mọi người nên biết trước khi đăng.
  • Đây là diễn đàn không dành cho các cuộc trò chuyện cụ thể về hỗ trợ, mà thay vào đó là nhiều hơn để làm quen với diễn đàn và ai đang ở đây.
  • Chúng tôi sẽ trả lời mọi thắc mắc kỹ thuật, câu hỏi về những gì diễn đàn được thiết lập để thực hiện và bất kỳ vấn đề nào bạn đang gặp phải khi sử dụng diễn đàn.
  • Bạn có thể tạo chủ đề mới qua Email: chỉ cần gửi Email đến viet@www.hepbcommunity.org từ email được liên kết với tài khoản của bạn!
1 Like

2 posts were split to a new topic: Giới thiệu về danh mục Tài nguyên học tập